Atatürk Devrimleri

1.Siyasal Devrimler

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

İnkılaplar-Dönemi-46

2.Toplumsal Devrimler

 • Kadınlara erkeklere eşit haklar verilmesi (1926-1934)
 • Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
 • Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Soyadı kanunu (21 Haziran 1934)
 • Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
 • Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931)

İnkılaplar-Dönemi-17

3.Hukuk Devrimi

 • Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
 • Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

İnkılaplar-Dönemi-62

4.Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler

 • Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
 • Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
 • Türk Dil ve Tarih Kurumları'nın kurulması (1931-1932)
 • Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31Mayıs 1933)

1695690_620x410

5.Ekonomi Alanında Devrimler

 • Aşârın kaldırılması
 • Çiftçinin özendirilmesi
 • Örnek çiftliklerin kurulması
 • Sanayi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
 • I. ve II.Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

İnkılaplar-Dönemi-33