ATATÜRK İLKELERİ

  • Cumhuriyetçilik

13

  • Milliyetçilik

11

  • Halkçılık

10

  • Devletçilik

12

  • Laiklik

14

  • İnkılapçılık

15