Atatürk'ün Özdeyişleri

  • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

3

  • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

1

  • Öğretmenler!Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

2

  • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

4

  • Ne mutlu “Türküm” diyene.

5

  • Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

6

  • Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

7