Veli Görüşmeleri

I. dönem veli görüşmeleri: Ekim sonu-Kasım başı yapıldı

II. dönem veli görüşmeleri: Ocak sonu-Şubat başı ve Nisan sonu Mayıs başı

Yıl sonu veli görüşmeleri: Mayıs sonu-Haziran başında yapılacaktır.