Veli Seminerleri

2.Veli seminerleri ve bilgilendirme toplantıları Ocak ayının 1. ve 2. haftasında yapılacaktır.