Veli Seminerleri

Veli seminerleri ve bilgilendirme toplantıları Ekim ayının 2. ve 3. haftasında yapılacaktır.